ОСНИВАЧИ


Дечји културни центар Београд је установа културе чији је оснивач Скупштина града Београда. Основан је 1952. године као Дом пионира Београда. Дечји културни центар Београд је угледна градска институција, са традицијом дугом више од шест деценија. У Дечјем културном центру Београд реализују се креативни, савремени и интерактивни програми, који прате друштвене феномене и трендове, у складу са интересовањима деце и младих. Током свог постојања Дечји културни центар Београд је сачувао све оно што је било добро и то допунио савременим методама рада, поштујући промене које су настале у жељама и потребама корисника. Усмерен ка истраживању и откривању потенцијала деце и младих у свим областима културе, ДКЦБ својим програмима настоји да директно комуницира са децом и младима, усмеравајући их ка стицању потреба за уметничким доживљајем, сазнањем и забавом.

Удружење кореографа народних игара Србије је репрезентативно удружење у култури. У циљу правилне и објективне потребе за очувањем наше народне традиције и културе, Удружење кореографа, са стручним комисијама, се стара да кореографи првенствено зналачки раде на свему што је естетској теорији значајно, водећи рачуна о приступу и емотивном утиску, да употпуњују своја знања за играчким приказима на сцени у складу са нашом народном традицијом, да усавршавају сопствену уметничку индивидуалност и кореографску концепцију, да пружају стручну и организациону помоћ млађим колегама, ради остваривања својих циљева Удружење кореографа успоставља контакте и сарађује са другим стручним, научним, образовним и сличним удружењима и организацијама у земљи и инпостранству.